Pİ  işareti  bulunmayan Tüpler

 

SAYIN BAYİLERİMİZİN DİKKATİNE 

04.07.2005 ile 08.04.2007  tarihleri  arasında imal edilmiş,   ancak yakasında Pİ  işareti  bulunmayan  piknik, mutfak , 24 Kg ve 45 Kg ‘lık tüplerimizin mevzuat gereği düzeltici faaliyet olarak GÖNÜLLÜ GERİ ÇAĞIRMA kapsamında mevzuata uygunluğunu sağlayabilmek amacı ile, abonelerden gelen ve depolarınızda bulunan  bahse konu boş tüplerin, bağlı bulunduğunuz Tesis ve şirketimiz Depolarına gönderilmesi  hususunu önemle rica ederiz.