Ergaz Körfez’de Petrol Stoklama Sahası

Ergaz, Körfez İlçe Barbaros Mahallesi 10 milyon dolarlık petrol stoklama sahası kururuyor

Almanya’daki Türk iş çilerin ortaklığıyla, 1978 yılında Erzurum’da kurulan “ Ulusal Sermaye’nin Gururu” Ergaz, Körfez ’de dev bir yatırım daha yapmaya hazırlanıyor. Blupet marka sı ile otogaz sektörü ne giren ve bu sektöre girdikten sonar Türk iye’nin en çok prestij kazanan marka sı konumuna gelen Ergaz, Körfez İl çe Barbaros Mahalle si 10 milyon dolar lık petrol stoklama sahası kururuyor. Uzun zam andır çalışma larını sürdüren Ergaz, kısa zam anda bu dev tesisi kurmayı plan lıyor. Erzurum’dan 36 yıl önce yola çı kan Ergaz, yaptığı yatırımlar, gerçekleştirdiği faaliyet lerle bir ‘marka’ olarak bu gün hizmetini sürdürüyor. 10 dönümlük alan üzerine 10 milyon dolar lık dev yatırım yapacak olan Ergaz, bundan sonar da yatırımlara devam etme kar arı aldı. Yapılan hukuk i sürecin büyük bir bölümünü tamamladıklarını belirten Ergaz Genel Müdürü Ebubekir Yağız, kısa su re içinde Körfez ’e, Kocaeli ’ye ve Türk iye’ye bu tesisi kazandıracaklarını vurguladı. Yaptığı açıklamada Yağız, “1978’de ilk tüpü dolduran Ergaz, bugün artık Türk iye gen elinde faaliyet gösteren bir enerji şirketi hal ine geldi. Ergaz Türk iye’nin ilk 500 sanayi şirketi aras ında. 736 ortaklı ve yerli sermayeli yapısıyla SP K mevzuatı çerçevesinde kurulduğu günden bu yana kar payı dağı tımına aralıksız devam eden bir şirket olma özelliği taş ıyor. 2012 yılı itibariyle 153 milyon cirosu, 40 bin ton LPG satış ı, 270 çalışanı ve 3 bin kişilik dolaylı istihdamıyla müşterilerine; 81 ilde 10 5 lisanslı bayisiyle otogaz hizmeti, Ergaz tabelasıyla tüm Türk iye’de 480 bayisinde tüp gaz hizmeti ve dökme LPG hizmeti ve riyor. Binlerce insane iş imkanı sağlıyor.”dedi.
Yeni kurulacak tesisin yasa l sürecinin büyük bir bölümünü tamamladıklarını belirten Yağız, “ Yatırım sürecinde her daim bizlere destek olan Kocaeli Büyük şehir Belediye Başkan ı Sayın İbrahim Kar aosmanoğlu ’na, Körfez Belediye Başkan ı Sayın Yunus Pehlivan ’a teşekkürlerini ifade etti

Bluepet gücünü 2300 yıllık Türk kar talından alıyor

Bluepet marka sı nın yaklaşık 1 yıl süren hazırlıklarına değinen Ebubekir Yağız; ismin çıkış noktasına uzun süren araştırma lar ve şirket içi anket lerle kar ar ve rildiğini belirterek, gelecek kuşaklara ve Türk iye hal kına, maviyle dost, yeşil ile barışık, tem iz bir Türk iye bırakmayı a maç edinmenin gereği, ismimiz “mavi yani Bluepet” olsun dedik şeklinde konuştu. Yağız, ‘Türklerde kar tal, erkek çocuk larına yigitlik, kahramanlık, güç, otorite ve hakimiyet sembolü olması yönüyle isim olarak ve rilmekteydi. Bu bakımdan Bluepet marka sı nın sembolü olan kar tal, gücünü 2300 yıllık Türk tarih i nden ve Ergaz’ın hizmet kalitesinden alacaktır” dedi.

http://www.kocaelihaberci.com/k6-ekonomi/h145716-ergaz-korfez-de-petrol-stoklama-sahasi-kuruyor.html